Zakres działalności Zakładu obejmuje badania i dydaktykę w zakresie  inżynierii oprogramowania.
Działalność badawcza obejmuje zagadnienia związane z pełnym cyklem życia oprogramowania – od analizy dziedzinowej (biznesowej) i sformułowania wymagań, przez analizę systemową, projektowanie, implementację , wdrożenie, użytkowanie i konserwację systemów oprogramowania. Głównymi obszarami zainteresowania są:
•    metodyki wytwarzania systemów oprogramowania oparte na paradygmatach obiektowości i modelowania ,
•    techniki i metody specyfikacji i projektowania,
•    metody i narzędzia wspomagające specyfikację i projektowanie,
•    sterowanie jakością w procesie wytwarzania oprogramowania,
•    metodyki zarządzania projektami informatycznymi.
Działalność dydaktyczna obejmuje:
•    przedmioty z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych na I oraz II stopniu nauczania na kierunku informatyki ,
•    prowadzenie zajęć i nadzór nad specjalnością inżynierii oprogramowania na II stopniu nauczania na kierunku informatyki,
•    prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie technologii informatycznych i wybranych zastosowań.

Koła naukowe:
- Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania
  SEnS (Software Engineering Society) - opiekun dr inż. Lech Madeyski (od 2004roku)

Konferencje:

1st International Workshop on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE'2006 w Erfurcie